STYRE

 

 

 

STYRET

Navn Telefon Email

Leder: Anette Becher, 92833257 anetteb@online.no

Nestleder: Wivi-Anne Olsen 97966855 petiami@online.no

Sekretær: Lisbeth Eriksen 47382604 lis-eri2@online.no

Kasserer: Liv Thorstenen 91621198 liv51@broadpark.no

Styremedlem: Elna Reinfjell 90573826 elnarein@online.no

Varamedlem: Hilde Magnussen 92261422

Varamedlem: Marianne Lindgren 45268779 post.dulcamara@gmail.com

Valgkomite: Anne-Berit Wenger Flo

Eline Charlotte Nilsen

Per Arnfinn Olsen

Revisor:

Vara:

Ansvar for shoppen: Liv Thorstensen

 

Valpeformidler: Anette Becher