Valpeformidling

Fyll ut skjema under og send til oss. Vi legger ut fortløpende!

 

 

Valpeformidling

 

Vil du melde opp ditt planlagte kull til formidling her på hjemmesiden?

 

Klubbens avlsanbefaling er:

Foreldre skal være kneleddsundersøkt og øyenlyst.

Valpepris 15000,-

Tilbakebetales ved bittfeil/og eller testikkel mangel ved 12 mnd. kr. 2500,-

Valpene skal leveres registrert NKK, med helseattest og id-merket.

Valpene skal ikke leveres før ved 8 uker.

Brudd på klubbens anbefalinger vil medføre utestengelse fra valpeformidlingen.

 

Norsk Bichon Frisè Klubb

send en mail til:

norskbichonfriseklubb@hotmail.com

Retningslinjer for valpeformidler i Norsk Bichon Frise Klubb.

 

Valpeformidler skal behandle alle innmeldte kull og oppdrettere på lik linje.

Valpeformidler har ikke anledning til å gi opplysninger ut over de opplysningene oppdretter selv har gitt.

Valpeformidler har ikke anledning til å anbefale.

Valpeformidler kan gi opplysninger per tlf, brev og mail.

Har valpeformidler selv kull, skal disse behandles på lik linje med andre innmeldte kull.

 

Oppdretter skal gi opplysninger om på klubbens utarbeidede skjema:

Antall tisper og hanner

Fødselsdato

Mor

Far

Øyelyste (ikke eldre enn ett år)

Kneleddsjekket (etter at hunden er fylt ett år)

Utstillingspremiert (minimum 1. premie)

 

De tre siste punktene er kriterier for å formidle valpene gjennom valpeformidleren.

Man kan søke klubben i forkant om disposisjon fra disse kravene.

 

Valpene leveres med NKK’s kjøpekontrakt, ID-merket, registert NKK, vaksinasjon og helseattest

 

Oppdretter forplikter seg til å følge klubbens avlsetiske retningslinjer.

 

 

Pris:

100 kroner for å stå på oppdretterlista, valpeformidling er gratis.

150 kroner for de som ikke står på oppdretterlista per kull.