Foretatte Parringer

Foretatte Parringer

 

 

 

 

Far

Mor

Oppdretter

Forventet nedkomst

 

 

 

 

Skyggeliten's Marty

Øyne- Fri, Patella fri

Cert/Nordic Cert

Nuch Maalebjønn's Juske Saja

Øyne- fri, Patella-fri

Gro og Sverre Ims

24.mars 2018