Avl

Avlsetiske retningslinjer for Norsk Bichon Frisé Klubb.

 

 

Gjelder alle

 Alle avlsdyr skal være øyelyst. Øyelysninga skal ikke være eldre enn ett år.

 Alle avlsdyr skal ha kjent kneleddsstatus. Attesten skal være tatt etter at hunden er fylt ett år. Ingen kombinasjon skal overskride 0-1.

 Innavlsprosenten bør ikke overskride 6,5 %.

 

 

Tisper

 Tisper skal ikke parres før fylte 20 måneder.

 Ingen tisper skal føde valper etter 7 år.

 Anbefalt valpekull maks 4. Dispensasjon mot veterinær attest kan gis for det 5. kullet.

 Ingen tispe skal ha mer enn to keisersnitt.

 En tispe anbefales å ha ett år mellom hvert kull. En tispe kan ha to påfølgende kull, men skal da ha et opphold på ca. 13. måneder.

 

Hanner

 For hanner anbefaler vi å følge NKK’s anbefalinger i genetikk, avl og oppdrett, 5 % regelen.

 

Valper

 Alle valper skal selges med NKK’s kjøpekontrakt, registrert i NKK, ID-merket, vaksinert og med helseattest.

Sakset fra NKK’s genetikk,avl og oppdrett.

 

 

5% reglen……..

En hund skal ikke ha flere avkom enn

Tilsvarende 5% av registrerte valper i en -5 års periode

 

Eksempel: Hvis det registreres gjennomsnittlig 400 hunder av en rase pr. år, skal ingen hanhund være far til mer enn 100 avkom i dette landet/populasjonen.

Vi anbefaler at denne reglen overholdes!

Men husk at reglen er laget for å redusere innavlsgraden i populasjonene ved å hindre at formange er i nær slekt med hverandre.

Dersom få avkom etter en matador blir brukt videre i avlen, vil matadoren få en mindre innvirkning på fremtidige generasjoner.

Men den vil likevel være med å påvirke avlsutvalget i rasen da det blir færre avshunder å velge mellom i neste generasjon

 

Unngå matadoravl- dette er en av de viktigste redskapene i sunn hundeavl.

 

Sterk selektering av avlsdyr

For sterk selektering av avlsdyr på bakgrunn av en rekke mer eller mindre velbegrunnede strenge avlsregler, vil lett føre til at for få hunder blir brukt i avl.

Og det trenger slett ikke å være det beste- de funksjonelt friske som blir brukt, men de som er fri for det man greier å undersøke gjennom rutine undersøkelse. En sterk seleksjon fører igjen til redusert genetisk variasjon i rasen vi får en genetisk flaskehals.

Resultatet vil kunne bli innavlsproblemer og økt forekomst av andre arvelige defekter som kan være mer alvorlig enn de man vet mindre om- og da står man igjen i fare for å få inn andre sykdommer, eller få inn igjen de man oppringerlig selekterte bort.

Det sier seg selv at det er ingen god vei å gå.

 

Din hanne en avlshanne??

Hvis din hanne er friskog sunn og en fin representant for rasen, kan du stille han ut på 3 utstillinger for å få han vurdert av en dommer.

Hvis han er bra nok kan du øyenkluse og sjekke knær for Patella Luksasjon.

Det går mange fine hjemmehunder uten at deres gener kommer til nytte.

Til Toppen Go down

Vis Medlemmets ProfilSend Privat MeldingSend e-postBesøk Medlemmets NettsideOnline